آرشیو اطلاعیه های آموزش از نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به قبل

اخبار و اطلاعیه نیمسال دوم 98-97

 
 
 
 
 
با توجه به برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷ از تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸ لغایت ۶ تیر ۹۸، لذا انجام کارهای آموزشی و دانشجویی مقدور نمی‌باشد.
 
 
 
 
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری داشکده مدیریت و اقتصاد به اطلاع می‌رساند محل برگزاری کلاسهای روز یکشنبه و دوشنبه مقطع دکتری واقع در بلوک ۲ آموزشی برگزار می‌گردد و دانشجویان مقطع ارشد در روزهای فوق در دانشکده مدیریت واقتصاد برگزار می‌گردد.
 
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی دانشکده مدیریت و اقتصاد که در نیمسال دوم 98-97 امتحان جامع دارند:

شماره کلاس های امتحان جامع کتبی  دانشکده مدیریت و اقتصاد

کلاس 112و113 رشته مدیریت صنعتی

کلاس 114 رشته مدیریت فرهنگی و مدیریت تکنولوژی

کلاس 116 مدیریت فناوری اطلاعات

کلاس 117و 118 مدیریت دولتی

کلاس 119 مدیریت رسانه

کلاس 216و 220 علوم اقتصادی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت آموزش عالی و مدیریت بازرگانی و کارآفرینی

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ /

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

با توجه به برگزاری امتحانات جامع نیمسال دوم ۹۸-۹۷در تاریخ های  18تیرو 19تیر۹۸ (سه شنبه و چهارشنبه)اداره آموزشی دانشکده در بعدازظهر روزهای فوق از ساعت 13 تا پایان وقت اداری تعطیل می باشد، لذا دانشجویان محترم در ساعاتی به غیراز ساعات مذکور جهت انجام امور آموزشی خود به دانشکده مراجعه فرمایند.

 

آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

امتحان جامع کتبی دانشجویان مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی روز 17/‏98/4 در ساختمان علوم انسانی کلاس 601 واقع در طبقه 6  برگزار می‌گردد.

امتحان جامع شفاهی دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت مالی (۵ گرایش)

امتحان جامع شفاهی دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی(4 گرایش) روز 20/‏98/4در نوبت صبح ساعت 8:30 برگزار می‌گردد.

منابع درسی امتحان جامع آقای دکتر مهدی منتظر972

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه‌های آموزشی مدیریت آموزش عالی و مدیریت آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه‌های آموزشی مدیریت رسانه ای نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه‌های آموزشی مدیریت بازرگانی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه کارآفرینی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه علوم اقتصادی نیمسال دوم ۹۸- ۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه مدیریت تکنولوژی نیمسال دوم ۹۸- ۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه مدیریت دولتی نیمسال دوم ۹۸- ۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی نیمسال دوم ۹۸- ۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه مدیریت مالی نیمسال دوم ۹۸- ۹۷

برنامه زمان بندی امتحان جامع گروه مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۸- ۹۷

امتحان جامع کتبی دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی (۴ گرایش) روزهای ۱۸/‏۴/‏۹۸‬ و۱۹/‏۴/‏۹۸‬ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۷ برگزار می‌گردد.

امتحان جامع شفاهی دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی (۴ گرایش) روزهای ۲۹/‏۴/‏۹۸‬ از ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

امتحان جامع کتبی دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت مالی (۵ گرایش) روزهای ۱۸/‏۴/‏۹۸‬ و۱۹/‏۴/‏۹۸‬ در نوبت صبح برگزار می‌گردد.

امتحان جامع شفاهی دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت مالی (۵ گرایش) روزهای ۱۸ ا ز ۲۲/‏۴/‏۹۸‬ به ۲۴/‏۴/‏۹۸‬ ساعت ۹ صبح برگزار می‌گردد.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
کلیه کلاس های روز 98/3/23 بدلیل برگزاری کنکور کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد

به اطلاع می‌رساند با توجه به بروزرسانی سیستم مالی واحد از مراجعه به واحد فوق الذکر جهت تسویه حساب و بدهکاری خودداری نمائید.

 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ /
/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ /
 
/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏

قابل توجه دانشجویان ذیل جهت تکمیل و بروزرسانی اطلاعات دانشجویی خود حداکثر تا تاریخ ۲۵/‏۰۲/‏۹۸‬ وارد پروفایل شخصی خود به نشانی http://std.srbiau.ac.ir/ مراجعه نمایند .

لیست دانشجویان تکمیل نشده

/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏
 
 
 
 
 
 
 
اخبار و اطلاعیه نیمسال اول 98-97
 
 
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷

محل برگزاری امتحان جامع کتبی دانشکده مدیریت و اقتصاد ساختمان علوم پایه است

زمان برگزاری امتحان جامع کتبی دانشکده مدیریت و اقتصاد از روز شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ دی ماه ۹۷ به روز دوشنبه و سه شنبه ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۹۷ انتقال یافته است

با این ترتیب امتحان جامع شفاهی نیز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۹۷ برگزار می گردد.

/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏

زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال اول ۹۸ - ۹۷ واقع در مسجد امام علی (ع)

برنامه زمانبندی امتحان جامع گروه مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی و مدیریت بازرگانی و کارافرینی در نیمسال اول ۹۸-۹۷

منابع امتحان جامع درس حقوق مالی در بازار پول و سرمایه آقای دکتر مهدی منتظر رشته مالی در مقطع دکتری تخصصی

منابع امتحان جامع درس حقوق مالی در بنگاه های اقتصادی اقای دکتر مهدی منتظر رشته مالی در مقطع دکتری تخصصی

منابع امتحان جامع درس مالی بین المللی در بنگاه های اقتصادی اقای دکتر مهدی منتظر رشته مالی در مقطع دکتری تخصصی

/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ /
 
اخبار و اطلاعیه نیمسال دوم 97-96
 
 
 
اخبار و اطلاعیه نیمسال دوم و نیمسال تابستان  96-95
 
 
اخبار و اطلاعیه نیمسال اول 95-94
 
 
بخشنامه دروس جبرانی دانشجویان متقاضی امتحان جامع

درخصوص دستورالعمل تخفیف شهریه دو دانشجویی و مهلت زمان دریافت

فرم مرخصی اساتید

دستورالعمل نقل و انتقال دانشجویان

اطلاعیه: قابل توجه کلیه دانشجویانی که مدرک مقطع کارشناسی آنها از دانشگاه پیام نور می باشد

اطلاعیه مهم امور مشمولین

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکتری

اطلاعیه مهم در خصوص امور فارغ التحصیلی

مدارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجوی همزمان دانشگاه آزاد اسلامی

حدنصاب نمره قابل قبول زبان جهت دانشجویان مقطع دکتری

اطلاعیه در خصوص حذف پزشکی

جستجوی برنامه درسی رشته ها و دریافت فایل سرفصل


جستجوی آدرس و تلفن تماس واحدها