برنامه هفتگی حضور مدیران گروهها و اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد


برنامه هفتگی حضور مدیران گروه های تخصصی از نیمسال دوم 99-98

 

 

 

/////////////////////////////////////

دکتر کامران محمدخانی - معاون دانشکده مدیریت و اقتصاد

برنامه هفتگی حضور مدیران گروه های تخصصی

دکتر حمیده رشادت‌جو - مدیر گروه رشته مدیریت بحران و مدیریت شهری در اول ۹۸-۹۷

دکتر فرزانه حاجی حسنی - گروه مدیریت گردشگری و مدیریت هتلداری و مدیریت جهانگردی و مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون در اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی حضور اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد

برنامه هفتگی دکتر کامبیز حیدرزاده در اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر مجتبی کیایی و دکتر حرمت اصغری در اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر سمیه زراعت کار در نیمسال اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر احسانه نژادمحمد نامقی در اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد در اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر غلامرضا معمارزاده طهران در اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر رضا نجف بکی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر حسین وظیفه دوست در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر کامبیزحیدرزاده در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر نادرقلی قورچیان در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر ابوالحسن فقیهی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر کریم حمدی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر امین موسوی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر مجتبی کیایی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر افسانه زمانی مقدم در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر مجتبی کیایی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر فرزانه حاجی حسنی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی دکتر سمیه زراعت کاردر نیمسال دوم ۹۸-۹۷