ویژه دانشجویان ورودی جدید

 

اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان جدیدالورودی های سال98

 

 

دانشجویان گرامی

با توجه به شروع ثبت نام پذیرفته شدگان جدید الورود دانشکده از روز شنبه 98/6/23و تعطیل بودن اداره آموزش  و همکاری کلیه حوزه های دانشکده در امر ثبت نام خواهشمند است جهت انجام هر گونه امور آموزشی ، تسویه حساب و فارغ التحصیلی بعد از اتمام ثبت نام ها و ثبت نام متاخرین (پایان هفته اول مهر ماه )مراجعه نمایید.

باتشکر

اداره آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان - ثبت نام با تاخیر دانشجویان جدید الورود سال 1398

 

  نشانی دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات انجام عملیات ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود در دانشکده‌ها

 

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان - ثبت نام با تاخیر دانشجویان جدید الورود سال 1398

 

توجه :

پس از ورود به سامانه ثبت نام به نشانی std.srbiau.ac.ir  نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده در پروفایل شخصی خود اقدام و پس از پرداخت شهریه نسبت به انتخاب واحد خود اقدام فرمائید. ضمناً زمان انتخاب واحد دانشجویان دکتری جدید الورود سال 98 روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 با مراجعه به سامانه فوق می باشد.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قابل توجه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ورودی 1398

قبل از مراجعه به دانشکده یک کپی مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی به پیشخوان دولت مراجعه و رسید آن جهت تشکیل و تکمیل پرونده به دانشکده تحویل گردد.

باتشکر اداره آموزش دانشکده مدیریت

 

 

برنامه دروس ترم اول دانشجویان جدید الورود کارشناسی  و کارشناسی ارشد سال 1398

دروس ترم اول رشته مدیریت آموزشی - براس دانشجویانی که رشته کارشناسی انها غیر مرتبط است - در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت آموزشی - براس دانشجویانی که رشته کارشناسی انها مرتبط است - در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق و توسعه در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژی در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت فرهنگی در کلیه گرایش ها در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت شهری در مقطع  کارشناسی ارشد

دروس ترم اول رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع  کارشناسی ارشد در کلیه گرایش ها

دروس ترم اول رشته مدیریت مالی در مقطع  کارشناسی

دروس ترم اول رشته مدیریت بازرگانی در مقطع  کارشناسی

دروس ترم اول رشته علوم اقتصادی در مقطع  کارشناسی

دروس ترم اول رشته حسابداری در مقطع  کارشناسی

برنامه زمانبندی تشکیل پرونده و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید کارشناسی 1398

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان جدید الورود دانشکده مدیریت و اقتصاد

برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد 98

برنامه تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد 98

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری 98

راهنمای مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال 1398

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

اطلاعیه های ثبت نام دانشجویان جدیدالورودی های سال 97

راهنمای ثبت نام

مشاهده برنامه درسی نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشجویان ورودی جدید (مهر ۹۵):

حسابداری

مدیریت مالی

مدیریت آموزشی

اقتصاد

مدیریت اجرایی

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مدیریت فرهنگی

مدیریت بازرگانی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت شهری

کارآفرینی کلیه گرایشها

مدیریت مبلمان

آموزش و منابع انسانی

مالی

مدیریت بحران

مهندسی مالی

مدیریت آموزش عالی (دکتری)

مدیریت دولتی (دکتری)

مدیریت کارافرینی - کسب و کار (دکتری)

مدیریت کارافرینی - فناوری (دکتری)

مدیریت کارافرینی - آموزش عالی (دکتری)

مدیریت فناوری اطلاعات (دکتری)

حسابداری (دکتری)

مدیریت فرهنگی (دکتری)

مدیریت بازرگانی (دکتری)

مدیریت آموزشی (دکتری)

مدیریت فناوری اطلاعات (ارشد)

علوم اقتصادی (ارشد) غیر مرتبط


مدیریت صنعتی گرایش مالی (دکتری)

علوم اقتصادی (دکتری)

مدیریت رسانه ای (دکتری)

مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی (دکتری)

مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها (دکتری)

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات (دکتری)

مدیریت تکنولوژی (دکتری)