کارکنان دانشکده

دفتر فرهنگ اسلامی

رئیس محترم اداره امور دانشجویی و فرهنگی: سیدرضا حجازی

کارشناس مسئول امور فرهنگی و دانشجویی  : افسانه پورجباری
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی : محسن رحیمی پور


 

اداره امور پژوهشی

مدیر اداره: دکتر حسام زندحسامی

 مسئول امور پژوهشی : عباس اسدی

کارشناس  امور پژوهشی : مهدی لواسانی

کارشناس امور پژوهشی : امیر رازجو
کارشناس امور پژوهشی : فاطمه درویش

مسئول مجلات دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، حسابداری مدیریت و مجله لاتین حسابداری: مریم کاویان

مسئول مجلات مدیریت بازاریابی، IJMBR 


 

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش : بابک دادرس

کارشناس مسئول آموزش ، برنامه ریزی درسی و امور اساتید: سید خدیجه نوربخش

برنامه ریزی درسی ، امور امتحانات و کارشناس خدمات ماشینی: محمدرضا حسین زاده مقدم

رشته

کارشناس

مدیریت دولتی، رسانه

مجیدرضا دلقندی

مدیریت فرهنگی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید، مدیریت تکنولوژی

اکرم زارع

مدیریت آموزشی (ارشد)، مدیریت صنعتی ، مدیریت جهانگردی (گردشگری)(کارشناسی)(کارشناسی)

کمال شوهانی

حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد (ارشد)، حسابداری (کارشناسی)

مروارید حسن‌پور

مدیریت فناوری اطلاعات (کارشناسی ارشد و دکتری) و مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون (کارشناسی) و مدیریت بازرگانی (کارشناسی)

بهناز تاجیک

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ارشد)

هادی چراغی

مدیریت اجرایی، مدیریت مالی (کارشناسی) و مدیریت مالی (دکتری)، مدیریت هتلداری (کارشناسی)، مدیریت کسب و کار (کارشناسی ارشد)، مهندسی مالی (کارشناسی ارشد) فائزه صولت
مدیریت شهری، مدیریت آموزشی (دکتری)،مدیریت آموزش عالی، علوم اقتصادی (دکتری)،مدیریت بازرگانی (دکتری)، مدیریت کارافرینی (دکتری)

علیرضا بهرامی

کارهای مربوط به فارغ التحصیلان : نیلوفر پژوهید

کارشناس مسئول امور دانش آموختگان: وحید خادمی

مسئول کنترل کلاس: هادی الهی و مهدی دربندی


 

امور اداری

مسئول امور اداری: حسین سوری

مسئول دفتر ریاست: کاظم عبدی برزگر

مسئول دبیرخانه: حسین علیپوری قمی

امور مالی دانشکده :