اقتصاد


مدیر گروه:
دکتر فرهاد غفاری

آدرس پست الکترونیک:
ghaffari@srbiau.ac.ir
farhad.ghaffari@yahoo.com

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳

برنامه ترمیک دکتری اقتصاد سلامت ورودی 98 به بعد

چارت درسی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی(چارت ترمی جدید)

سرفصل علوم اقتصادی در مقطع دکتری

سرفصل کارشناسی علوم اقتصادی

برنامه ترمیک دکتری علوم اقتصادی ورودی ۹۶ به بعد

چارت توسعه اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های غیر مرتبط

چارت برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های غیر مرتبط
چارت ترمی جدید رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در مقطع ارشد

چارت ترمی جدید رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی در مقطع ارشد
سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

چارت درسی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی(چارت قدیم )

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چارت جدید رشته علوم اقتصادی در مقطع دکتری ورودی ۹۴: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد