مدیریت فناوری اطلاعات

 

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته مدیریت فناوری اطلاعات

///////////////////////////////////////////////////////////////////

سرفصل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-از ورودی ۹۷ به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-از ورودی ۹۷ به بعد

چارت درسی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات-از ورودی ۹۷ به بعد
سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد

سرفصل دروس دوره دکتری

چارت درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات


دانشجویان محترم جهت ثبت پروپوزال، علاوه بر انجام مراحل ثبت الکترونیکی در سامانه پژوهشی لازم است پروپوزال تائید شده را به منظور طرح در شورای گروه به دفتر گروه تحویل نمایند.
: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به پژوهش دانشکده تحویل گردد