مدیریت شهری ، مدیریت بحران


مدیر گروه:
جناب آقای دکتر علی اکبر رضایی


آدرس پست الکترونیک:
Sun19717@yahoo.com

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳

سرفصل دروس رشته مدیریت شهری

چارت ترمی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری

--------------------------------------------------------------------------------

سرفصل دروس رشته

چارت ترمی کارشناسی ارشد مدیریت بحران

سرفصل رشته مدیریت بحران در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد