مدیریت کسب و کار ، مدیریت اجرایی ، کارآفرینی (دکتری) و مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید در مقطع ارشد

مدیر گروه مدیریت کسب و کار (ارشد) ، مدیریت اجرایی (ارشد) و  ارشد کارآفرینی - کسب وکار جدید (ارشد ) و دکتری کارآفرینی:
 

پست الکترونیکی :

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳

اطلاعیه برای گروه کارآفرینی (کارشناسی ارشد و دکتری ) و مدیریت کسب و کار(کارشناسی ارشد) ، مدیریت اجرایی(کارشناسی ارشد)

سرفصل رشته مدیریت کسب و کار و رشته مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد):

سرفصل دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

سرفصل دروس دوره مدیریت اجرایی در مقطع ارشد

چارت دروس رشته مدیریت کسب وکار از ورودی 99 به بعد

چارت دروس رشته مدیریت کسب وکار از ورودی 98
چارت دروس رشته مدیریت اجرایی

--------------------------------------------------------

سرفصل مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید در مقطع ارشد

سرفصل رشته کارآفرینی (دکتری):

سرفصل رشته دکتری کارآفرینی

چارت درسی رشته کارآفرینی در مقطع دکتری از ورودی 98به بعد


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد