مدیریت تکنولوژی و مدیریت صنعتی

مدیر محترم گروه مدیریت تکنولوژی و مدیریت صنعتی

جناب آقای دکتر رضا رادفر
آدرس پست الکترونیک:
radfar@gmail.com

 

چارت و سرفصل مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 

چارت ترمی جدید  مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی  از ورودی 98 به بعد

چارت ترمی جدید  مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد از ورودی 97 به بعد

چارت ترمی جدید  مدیریت صنعتی در مقطع دکتری از ورودی 97 به بعد

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

سرفصل دروس دوره

چارت درسی مقطع ارشد

چارت درسی مقطع ارشد ورودی ۹۵

جدول دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مقطع کارشناسی ارشد

چارت ارشد صنعتی از مهر ۹۵

چارت ارشد صنعتی ورودی ۹۴و ماقبل

چارت دکتری صنعتی ورودی ۹۵

چارت دکتری صنعتی ۹۴ و ماقبل

چارت درسی مقطع دکتری

چارت درسی مقطع دکتری ورودی ۹۵

دانشجویان محترم جهت ثبت پروپوزال، علاوه بر انجام مراحل ثبت الکترونیکی در سامانه پژوهشی لازم است پروپوزال تائید شده را به منظور طرح در شورای گروه به دفتر گروه تحویل نمایند.

جدول دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مقطع دکتری

جدول دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مقطع دکتری ورودی بهمن ۹۴ به بعد

---------------------------------------------------------------------------------------------

چارت و سرفصل مدیریت تکنولوژی  در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

چارت ترمی جدید  مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد از ورودی 97 به بعد

چارت ترمی جدید  مدیریت تکنولوژی در مقطع دکتری از ورودی 97 به بعد

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت تکنولوژی

برنامه درسی رشته مدیریت تکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی رشته مدیریت تکنولوژی مقطع دکتری


---------------------------------------------------------------------------------------


دانشجویان محترم جهت ثبت پروپوزال، علاوه بر انجام مراحل ثبت الکترونیکی در سامانه پژوهشی لازم است پروپوزال تائید شده را به منظور طرح در شورای گروه به دفتر گروه تحویل نمایند.
قابل توجه دانشجویان محترم:
احتراماً، در خصوص پروپوزال‌های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیت‌ها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
در خصوص تصویب پروپوزال‌هایی که دارای مطالعه موردی می‌باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تأیید سازمان و یا مؤسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به پژوهش دانشکده تحویل گردد
.