ارتباط با دانشکده

تلفن های دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات
۵- ۴۴۸۶۹۷۰۱

جهت مشاهده لیست شماره های مستقیم و داخلی دانشکده کلیک نمائید

ایمیل
management-fa@srbiau.ac.ir

 

جهت مشاهده تلفن واحد علوم و تحقیقات کلیک نمائید

 

آدرس: تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵

تلفن : ۴۴۸۶۵۱۵۴-۸  و ۸۲- ۴۴۸۶۵۱۷۹

کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵