مدیریت کسب و کار و مدیریت اجرایی و کارآفرینی (دکتری)

مدیر گروه مدیریت کسب و کار (ارشد) ، مدیریت اجرایی (ارشد) و دکتری کارآفرینی:
دکتر حسین وظیفه دوست

پست الکترونیکی :vazifehdust@yahoo.com

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳

 

سرفصل رشته مدیریت کسب و کار و رشته مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد):

سرفصل دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

سرفصل دروس دوره مدیریت اجرایی در مقطع ارشد
چارت دروس رشته مدیریت اجرایی

--------------------------------------------------------

سرفصل رشته کارآفرینی (دکتری):


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد