کارکنان دانشکده

دفتر فرهنگ اسلامی

رئیس محترم اداره امور دانشجویی و فرهنگی: سیدرضا حجازی

کارشناس مسئول امور فرهنگی و دانشجویی  : افسانه پورجباری
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی : محسن رحیمی پور


 

اداره امور پژوهشی

مدیر اداره: دکتر حسام زندحسامی

 مسئول امور پژوهشی : عباس اسدی

کارشناس  امور پژوهشی : مهدی لواسانی

کارشناس امور پژوهشی : امیر رازجو
کارشناس امور پژوهشی : فاطمه درویش

مسئول مجلات دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، حسابداری مدیریت و مجله لاتین حسابداری: مریم کاویان

مسئول مجلات مدیریت بازاریابی، IJMBR 


 

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش : بابک دادرس

رشته

کارشناس

مدیریت دولتی، رسانه

مجیدرضا دلقندی

مدیریت فرهنگی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید، مدیریت تکنولوژی

اکرم زارع

مدیریت آموزشی (ارشد)، مدیریت صنعتی ، مدیریت جهانگردی (گردشگری)(کارشناسی)(کارشناسی)

کمال شوهانی

حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد (ارشد)، حسابداری (کارشناسی)

مروارید حسن‌پور

مدیریت فناوری اطلاعات (کارشناسی ارشد و دکتری) و مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون (کارشناسی) و مدیریت بازرگانی (کارشناسی)

بهناز تاجیک

مدیریت بازرگانی (کارشناسی ارشد)

هادی چراغی

مدیریت اجرایی، مدیریت مالی (کارشناسی) و مدیریت مالی (دکتری)، مدیریت هتلداری (کارشناسی)، مدیریت کسب و کار (کارشناسی ارشد)، مهندسی مالی (کارشناسی ارشد) فائزه صولت
مدیریت شهری، مدیریت آموزشی (دکتری)،مدیریت آموزش عالی، علوم اقتصادی (دکتری)،مدیریت بازرگانی (دکتری)، مدیریت کارافرینی (دکتری)

علیرضا بهرامی

کارشناس امور آموزشی : نیلوفر حسین زاده

کارشناس خدمات ماشینی: محمدرضا حسین زاده

کارشناس مسئول امور دانش آموختگان: وحید خادمی

کارهای مربوط به فارغ التحصیلان : نیلوفر پژوهید

مسئول کنترل کلاس: هادی الهی و مهدی دربندی

امور اساتید: سید خدیجه نوربخش


 

امور اداری

مسئول امور اداری: حسین سوری

مسئول دفتر ریاست: کاظم عبدی برزگر

مسئول دبیرخانه: حسین علیپوری قمی

امور مالی دانشکده : فاطمه محمدی