دکتری حسابداری


مدیر گروه: دکتر هاشم نیکومرام

سرفصل دروس دوره

چارت ترمیک رشته حسابداری دکتری

چارت ترمیک دکتری حسابداری ۹۴ به بعد

چارت ترمیک دکتری حسابداری تا قبل از ۹۴
 

قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد