ارشد حسابداری

 

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا وکیلی‌فرد


آدرس پست الکترونیک:
accountingma@srbiau.ac.ir


تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳


چارت درسی گروه حسابداری

دروس جدید رشته حسابداری کارشناسی ارشد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری ورودی ۱۳۹۵ به بعد

: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد