ارشد حسابداری

مدیر گروه: دکتر هاشم نیکومرام


****************************************

چارت ترمی کارشناسی ارشد حسابداری از ورودی ۹۶
چارت ترمی کارشناسی ارشد حسابداری قبل از ورودی ۹۵

چارت درسی گروه حسابداری

دروس جدید رشته حسابداری کارشناسی ارشد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری ورودی ۱۳۹۵ به بعد

: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال‌های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیت‌ها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال‌هایی که دارای مطالعه موردی می‌باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تأیید سازمان و یا مؤسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد