مدیریت مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری


مدیر گروه: دکتر عباس طلوعی اشلقی

سرفصل دروس دوره حسابداری در مقطع دکتری

چارت ترمیک رشته حسابداری دکتری

چارت ترمیک دکتری حسابداری ۹۴ به بعد

چارت ترمیک دکتری حسابداری تا قبل از ۹۴

----------------------------------------------------------------------------------------------

چارت ترمی کارشناسی ارشد حسابداری از ورودی ۹۶
چارت ترمی کارشناسی ارشد حسابداری قبل از ورودی ۹۵

چارت درسی گروه حسابداری

دروس جدید رشته حسابداری کارشناسی ارشد

سرفصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری ورودی ۱۳۹۵ به بعد

---------------------------------------------------------------------------------------

چارت ترمی کارشناسی حسابداری از ورودی ۹۶ به بعد

چارت ترمی رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی از ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی رشته مدیریت مالی

چارت درسی رشته حسابداری

--------------------------------------------------------------------------------------------

چارت ترمی رشته مهندسی مالی در مقطع ارشد

سرفصل دروس رشته مهندسی مالی کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

---------------------------------------------------------------------------------------------

چارت ترمی مدیریت مالی - ارشد
سرفصل دروس دروه کارشناسی ارشد
دروس پیش نیاز رشته مدیریت مالی

چارت درسی گروه مدیریت مالی

چارت ترمیک رشته مدیریت مالی کارشناسی ارشد

چارت ترمیک رشته مدیریت مالی دکتری

فهرست دروس جدید رشته مدیریت مالی دکتری

چارت رشته مدیریت مالی دکتری ورودی ۹۵

سرفصل دروس دکتری مالی ورودی ۹۵

چارت ترمیک مالی - بانکداری

چارت ترمیک مالی - بیمه

چارت ترمیک مالی - حقوق مالی

چارت ترمیک مالی - مهندسی مالی

چارت ترمیک مالی- مالی بین الملل
 

قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال‌های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیت‌ها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال‌هایی که دارای مطالعه موردی می‌باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تأیید سازمان و یا مؤسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد