مدیریت مالی


مدیر گروه:
دکتر حمیدرضا وکیلی‌فرد


آدرس پست الکترونیک:
financialmanagement@srbiau.ac.ir


تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳


سرفصل دروس دروه کارشناسی ارشد

دروس پیش نیاز رشته مدیریت مالی

چارت درسی گروه مدیریت مالی

چارت ترمیک رشته مدیریت مالی کارشناسی ارشد

چارت ترمیک رشته مدیریت مالی دکتری

فهرست دروس جدید رشته مدیریت مالی دکتری

چارت رشته مدیریت مالی دکتری ورودی ۹۵

سرفصل دروس دکتری مالی ورودی ۹۵


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد