مدیریت آموزش عالی


مدیر گروه:
دکتر نادرقلی قورچیان


آدرس پست الکترونیک:
head@srbiau.ac.ir

naghourchian@gmail.com

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳

 


برنامه حضور مدیر گروه در هنگام ثبت نام

چارت درسی مدیریت آموزش عالی در مقطع دکتری از سال ورودی 94 به بعد

سرفصل دروس دکتری مدیریت آموزش عالی

فهرست دروس جدید رشته دکتری مدیریت آموزش عالی

: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد