مدیریت تکنولوژی

مدیر گروه:
جناب آقای دکتر رضا رادفر


سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت تکنولوژی

برنامه درسی رشته مدیریت تکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی رشته مدیریت تکنولوژی مقطع دکتری

دانشجویان محترم جهت ثبت پروپوزال، علاوه بر انجام مراحل ثبت الکترونیکی در سامانه پژوهشی لازم است پروپوزال تائید شده را به منظور طرح در شورای گروه به دفتر گروه تحویل نمایند.
قابل توجه دانشجویان محترم:
احتراماً، در خصوص پروپوزال‌های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیت‌ها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
در خصوص تصویب پروپوزال‌هایی که دارای مطالعه موردی می‌باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تأیید سازمان و یا مؤسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به پژوهش دانشکده تحویل گردد
.