دکتری مدیریت دولتی

مدیر گروه:
جناب آقای  دکتر مجتبی کیایی


آدرس پست الکترونیک:

Mjtkiaei@gmail.com

چارت درسی رشته مدیریت دولتی در مقطع دکتری تخصصی ورودی 97 به بعد

فهرست دروس جدید دوره دکتری رشته مدیریت دولتی –تصمیم گیری و خط مشی گذاری

فهرست دروس جدید دوره دکتری رشته مدیریت دولتی –مدیریت منابع انسانی

فهرست دروس جدید دوره دکتری رشته مدیریت دولتی –مدیریت رفتار سازمانی

فهرست دروس جدید دوره دکتری رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد