مدیریت کسب و کار ، مدیریت اجرایی ، کارآفرینی (دکتری) و مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید در مقطع ارشد

مدیر گروه مدیریت کسب و کار (ارشد) ، مدیریت اجرایی (ارشد) و  ارشد کارآفرینی - کسب وکار جدید (ارشد ) و دکتری کارآفرینی:
 

پست الکترونیکی :

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳

اطلاعیه برای گروه کارآفرینی (کارشناسی ارشد و دکتری ) و مدیریت کسب و کار(کارشناسی ارشد) ، مدیریت اجرایی(کارشناسی ارشد)

سرفصل رشته مدیریت کسب و کار و رشته مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد):

سرفصل دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

سرفصل دروس دوره مدیریت اجرایی در مقطع ارشد

چارت دروس رشته مدیریت کسب وکار از ورودی 98به بعد
چارت دروس رشته مدیریت اجرایی

--------------------------------------------------------

سرفصل مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید در مقطع ارشد

سرفصل رشته کارآفرینی (دکتری):

سرفصل رشته دکتری کارآفرینی

چارت درسی رشته کارآفرینی در مقطع دکتری از ورودی 98به بعد


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد