مدیریت اجرایی


مدیر گروه:
دکتر حسین وظیفه دوستآدرس پست الکترونیک:
exemanagement@srbiau.ac.ir

vazifehdust@yahoo.com

تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳


سرفصل دروس دوره

چارت دروس رشته مدیریت اجرایی

: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد