دکتری مدیریت صنعتی

مدیر گروه:
جناب آقای دکتر رضا رادفر
آدرس پست الکترونیک:
radfar@gmail.com


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد


چارت دکتری صنعتی ورودی ۹۵

چارت دکتری صنعتی ۹۴ و ماقبل

چارت درسی مقطع دکتری

چارت درسی مقطع دکتری ورودی ۹۵

دانشجویان محترم جهت ثبت پروپوزال، علاوه بر انجام مراحل ثبت الکترونیکی در سامانه پژوهشی لازم است پروپوزال تائید شده را به منظور طرح در شورای گروه به دفتر گروه تحویل نمایند.

جدول دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مقطع دکتری

جدول دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مقطع دکتری ورودی بهمن ۹۴ به بعد