ارشد مدیریت صنعتی

مدیر گروه:
جناب آقای دکتر رضا رادفر
آدرس پست الکترونیک:
radfar@gmail.com
سرفصل دروس دوره

چارت درسی مقطع ارشد

چارت درسی مقطع ارشد ورودی ۹۵

دانشجویان محترم جهت ثبت پروپوزال، علاوه بر انجام مراحل ثبت الکترونیکی در سامانه پژوهشی لازم است پروپوزال تائید شده را به منظور طرح در شورای گروه به دفتر گروه تحویل نمایند.

جدول دروس رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مقطع کارشناسی ارشد


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد

چارت ارشد صنعتی از مهر ۹۵

چارت ارشد صنعتی ورودی ۹۴و ماقبل