دکتری مدیریت آموزشی

مدیر گروه:
جناب آقای دکتر نادر قلی قورچیان

آدرس پست الکترونیک:
naghourchian@yahoo.com


چارت ترمی مدیریت آموزشی در مقطع دکتری از ورودی ۹۴ به بعد

برنامه حضور مدیر گروه در هنگام ثبت نام

فهرست دروس جدید رشته دکتری مدیریت آموزشی


: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد