ارشد مدیریت آموزشی


مدیر گروه:
دکتر نادر قلی قورچیان


آدرس پست الکترونیک:
edumanagement@srbiau.ac.ir


تلفن:
۴۴۸۶۹۷۰۱-۳سرفصل دروس دوره
چارت درسی رشته مدیریت آموزشی

برنامه حضور مدیر گروه در هنگام ثبت نام

: قابل توجه دانشجویان محترم
احتراماً، درخصوص پروپوزال های ارسالی به سیستم ثبت پروپوزال، لازم است کلیه اطلاعات خواسته شده اعم از اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور، جدول پیش بینی زمانبندی فعالیتها، فرم سازمان مرکزی و... تکمیل گردد.
همچنین
درخصوص تصویب پروپوزال هایی که دارای مطالعه موردی می باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تایید سازمان و یا موسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد