ارتباط با دانشکده

تلفن های دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات
۵- ۴۴۸۶۹۷۰۱

جهت مشاهده لیست شماره های مستقیم و داخلی دانشکده کلیک نمائید

ایمیل
management-fa@srbiau.ac.ir

 

جهت مشاهده تلفن واحد علوم و تحقیقات کلیک نمائید


آدرس:
تهران - میدان پونک - انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی - به سمت حصارک - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد - کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵