برد پژوهشی

مدیرمحترم اداره پژوهش: دکتر عطاالله ابطحی

aoa.abtahi2050@gmail.com

 

 

 با توجه به برگزاری پیش دفاع ها بصورت متمرکز برای دانشجویان مقطع دکتری، لازم است دانشجویان متقاضی برگزاری پیش دفاع در اردیبهشت 1400،تا تاریخ 25 فروردین 1400، کلیه مدارک خود را به پژوهش دانشکده تحویل نمایند.
لازم بذکر است تاریخ مذکور، آخرین فرصت برای تحویل مدارک است و دانشجویان جا مانده، باید برای دوره ی بعدی پیش دفاع متمرکز اقدام نمایند.

آخرین مهلت دفاع برای کلیه مقاطع در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 پایان بهمن ماه می باشد و همچنین برای مشمولین در صورت دارا بودن مجوز از طرف حوزه نظام وظیفه این تاریخ نیز پایان بهمن ماه می باشد.

دانشجویان محترم توجه نمایند که اتاق پژوهش مستقر در علوم انسانی به بلوک آموزشی ۲ طبقه سوم اتاق 317 انتقال یافت.

تصمیمات اخذ شده شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد در خصوص نحوه تصویب پرپوزال مقطع دکتری و کارشناسی ارشد: 

1- رایزنی با مدیر گروه در خصوص انتخاب اساتید راهنما و مشاور و ارسال پروپوزال به مدیر گروه از طریق ایمیل یا شبکه های پیام رسان قبل از بارگذاری در سیستم و اخذ تایید از مدیر گروه

گروه مدیریت فناوری اطلاعات- دکتر طلوعیtoloie@gmail.com

گروه حسابداری، مدیریت مالی، مهندسی مالی- دکتر زمانی مقدم af.zamani.2020@gmail.com

گروه مدیریت بازرگانی- دکتر حمدیhamdikarim1@yahoo.com

گروه مدیریت دولتی- دکتر کیایی mjtkiaei@gmail.com 

گروه مدیریت تکنولوژِی، مدیریت صنعتی- دکتر رادفرradfar@gmail.com

گروه اقتصاد- دکتر غفاری farhad.ghaffari@icloud.com

گروه مدیریت کارآفرینی، مدیریت اجرایی، کسب و کار- دکتر احمد ابراهیمی a_et1976@yahoo.com

گروه مدیریت آموزشی، آموزش عالی، بهسازی و منابع انسانی- دکتر قورچیان naghourchian@yahoo.com

گروه مدیریت شهری و مدیریت بحران- دکتر علی اکبر رضایی sun19717@yahoo.com

گروه مدیریت فرهنگی و رسانه- دکتر فراهانی f_farahany@yahoo.com

2- ارسال پرپوزالهای کارشناسی ارشد و دکتری در سیستم بدون توجه به امضای فیزیکی(تایید راهنما مشاور، مدیر گروه  و پژوهش در سیستم به مثابه تایید فیزیکی می باشد)

3- امضای صورتجلسه شورای گروه تخصصی، شورای پژوهشی و دیگر امضاهای مندرج در پرپوزال در حال حاضر ضروری نمی باشد ولی در صورت ایراد محتوایی و ساختاری حتما نسبت به رفع نقص مطابق پیغامهای شفاهی یا کتبی اقدام شود.

4- در صورت داشتن نواقص با درج پیغام در قسمت پیام های دریافتی در سیستم توسط بررسی کننده،نسبت به رفع نقص مطابق پیام مذکور دانشجو بایستی اقدام نماید.

5- خواهشمند است با توجه اینکه بیشترین دلایل عودت پروپوزال موارد ذیل می باشد،قبل از ارسال فایل به نکاتی مانند عدم مغایرت عنوان و اساتید انتخابی مندرج در سیستم با فایل پی دی اف، تکمیل اطلاعات اساتید، جدول زمانبندی(گانت چارت) و سایر قسمت های پرپوزال توجه نمایید.

6- نحوه ارسال پرپوزال و دیگر موارد پژوهشی گام به گام در سایت دانشکده مدیریت و اقتصاد-قسمت برد پژوهشی به صورت شفاف توضیح داده شده است.

 

 

 

آیین نامه ها و فرم های مشترک دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری:

مدارک لازم جهت ثبت استاد راهنما و مشاور در سیستم ثبت پروپوزال(سامانه قدیم)

مدارک لازم جهت ثبت استاد راهنما و مشاور در سامانه پژوهشیار(سامانه جدید)

مراحل تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

فرم سنوات(سه امضاء)

آیین نامه نگارش پایان نامه/ رساله

حداکثر زمان مهلت ارایه مقاله جهت تخصیص نمره مقاله پس از زمان برگزاری دفاع

نکات مهم در خصوص چاپ و ارائه مقاله

فهرست مجلات معتبر

فهرست مجلات نامعتبر

 

 

آیین نامه ها و فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد:

فایل جدید پروپوزال کارشناسی ارشد

مراحل انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مدارک لازم جهت تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم انصراف یا ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

 

آیین نامه ها و فرم های دانشجویان دکتری تخصصی:

چگونگی انجام پیش دفاع و دفاع نهایی مطابق بخشنامه 79534 مورخ 981207

بخشنامه پیش دفاع و دفاع نهایی سازمان مرکزی79534 مورخ 981207

فایل جدید پروپوزال دکتری تخصصی

فرم ارائه گزارش پیشرفت کار

صورتجلسه پیش دفاع دکتری(ویژه دانشجویان دارای مقاله)

مراحل انجام دفاع از رساله دکتری تخصصی

فرم چک لیست مقاله جهت اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری

فرم چک لیست مقاله، رساله و مدارک دفاع دانشجویان دکتری پژوهش محور

فرم پیش دفاع متمرکز(فرم شماره 2)


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

نکات حائز اهمیت:

  • دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور موظفند حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی با هماهنگی استاد راهنما موضوع رساله خود را به تصویب رسانند.
  • دانشجویان رشته های مختلف قبل از انتخاب اساتید راهنما و مشاور، لازم است هماهنگیهای لازم با مدیر گروه را انجام داده و در فرم مربوطه(پیشنهاد راهنمای دانشجویان) امضاهای لازم اخذ و به تایید مدیر گروه رسیده و همراه فرم پروپوزال بارگذاری گردد(فرم مذکور در یکی از صفحات انتهایی پروپوزال قرار دارد)
  • پروپوزال‌هایی که دارای مطالعه موردی می‌باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تأیید سازمان و یا مؤسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد.
  • دانشجویان دکتری تخصصی بایستی پس از امتحان جامع نسبت به تصویب پروپوزال اقدام نموده تا در اسرع وقت (یکسال پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده) و قبل از اتمام سنوات آموزشی بتوانند از رساله خویش دفاع نمایند. دانشجویان کارشناسی ارشد نیز در ترم سوم نسبت به تصویب پروپوزال اقدام نموده تا در اسرع وقت(شش ماه پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده) و قبل از اتمام سنوات آموزشی از پایان نامه دفاع نمایند.
  • با توجه به زمانبر بودن بررسی و صدور وضعیت تحصیلی دانشجو توسط آموزش دانشکده، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حداقل یکماه قبل از پایان نیمسال تحصیلی مربوطه که قصد دفاع در ترم مذکور را دارند، نسبت به اخد وضعیت تحصیلی از آموزش اقدام و آن را تحویل پژوهش دانشکده نمایند.
  • در صورتی که نام مجله ای در هیچ کدام از لیست های مجلات نامعتبر و معتبر نباشد، لازم است استاد راهنما به عنوان مسئول مکاتبات قبل از اقدام به ارسال مقاله به مجله، مکاتبات لازم را با گروه و پژوهش دانشکده انجام داده تا در این خصوص استعلام های لازم صورت پذیرد.
  • کلیه دانشجویان مقطع دکتری موظف هستند پس از تصویب رساله خود نسبت به تکمیل فرم ارائه گزارش پیشرفت کار در مراحل زمانی 6 ماهه و ارسال آن از طریق سیستم ثبت پروپوزال اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل و بارگزاری آن از طریق سامانه هیچگونه اعتراضی در این خصوص مورد پذیرش نمی باشد.
  • آخرین مهلت دفاع دانشجویان مشمول در نیمسال اول هر سال تحصیلی، حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه  و در نیمسال دوم 31 مرداد ماه می باشد.
  • با توجه به تغییرات صورت گرفته و راه اندازی مجدد مجله International Journal of Finance, Accounting and Economics Studies و تلاش در جهت اخذ رتبه علمی و پژوهشی با تلاش ریاست محترم جدید دانشکده(جناب آقای دکتر طلوعی اشلقی) و به صاحب امتیازی دانشکده مدیریت و اقتصاد، آماده پذیرش و چاپ مقالات پژوهشگران و  دانشجویان عزیز در کوتاه ترین زمان ممکن در زمینه های اقتصاد، مالی، حسابداری و موارد مرتبط می باشیم. لینک ارتباط با مجله مذکور: http://ijfaes.srbiau.ac.ir