برد پژوهشی

مدیر پژوهش دانشکده : سرکار خانم دکتر افسانه زمانی مقدم

 

 
 

آیین نامه ها و فرم های مشترک دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری:

 

تمدید مهلت دفاع تا 31/6/98  در صورت ارسال پایان نامه تا مورخ 23/6/98 به مرحله کارشناسان پژوهشی دانشکده

 

آخرین مهلت تصویب پروپوزال در نیمسال دوم 97-98

تمدید مهلت دفاع در نیمسال دوم 98-97

آخرین مهلت  تحویل مدارک و دفاع در نیمسال  دوم 97-98

مراحل تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

فرم سنوات(سه امضاء)

آیین نامه نگارش پایان نامه/ رساله

حداکثر زمان مهلت ارایه مقاله جهت تخصیص نمره مقاله پس از زمان برگزاری دفاع

نکات مهم در خصوص چاپ و ارائه مقاله

فهرست مجلات معتبر

فهرست مجلات نامعتبر

 

آیین نامه ها و فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد:

فایل جدید پروپوزال کارشناسی ارشد

مراحل انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مدارک لازم جهت تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم انصراف یا ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

 

آیین نامه ها و فرم های دانشجویان دکتری تخصصی:

فایل جدید پروپوزال دکتری تخصصی

فرم پیشرفت کار رساله دانشجویان دکتری تخصصی

مراحل انجام دفاع از رساله دکتری تخصصی

فرم چک لیست مقاله جهت اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

نکات حائز اهمیت:

  • دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور موظفند حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی با هماهنگی استاد راهنما موضوع رساله خود را به تصویب رسانند.
  • دانشجویان رشته های مختلف قبل از انتخاب اساتید راهنما و مشاور، لازم است هماهنگیهای لازم با مدیر گروه را انجام داده و در فرم مربوطه(پیشنهاد راهنمای دانشجویان) امضاهای لازم اخذ و به تایید مدیر گروه رسیده و همراه فرم پروپوزال بارگذاری گردد(فرم مذکور در یکی از صفحات انتهایی پروپوزال قرار دارد)
  • پروپوزال‌هایی که دارای مطالعه موردی می‌باشند، لازم است تفاهم نامه همکاری مشترک و یا مراتب نیاز به تحقیق مربوطه و یا کاربرد نتایج آن، به تأیید سازمان و یا مؤسسه مورد مطالعه رسیده و نتیجه به دانشکده تحویل گردد.
  • دانشجویان دکتری تخصصی بایستی پس از امتحان جامع نسبت به تصویب پروپوزال اقدام نموده تا در اسرع وقت (یکسال پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده) و قبل از اتمام سنوات آموزشی بتوانند از رساله خویش دفاع نمایند. دانشجویان کارشناسی ارشد نیز در ترم سوم نسبت به تصویب پروپوزال اقدام نموده تا در اسرع وقت(شش ماه پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده) و قبل از اتمام سنوات آموزشی از پایان نامه دفاع نمایند.
  • با توجه به زمانبر بودن بررسی و صدور وضعیت تحصیلی دانشجو توسط آموزش دانشکده، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حداقل یکماه قبل از پایان نیمسال تحصیلی مربوطه که قصد دفاع در ترم مذکور را دارند، نسبت به اخد وضعیت تحصیلی از آموزش اقدام و آن را تحویل پژوهش دانشکده نمایند.
  • در صورتی که نام مجله ای در هیچ کدام از لیست های مجلات نامعتبر و معتبر نباشد، لازم است استاد راهنما به عنوان مسئول مکاتبات قبل از اقدام به ارسال مقاله به مجله، مکاتبات لازم را با گروه و پژوهش دانشکده انجام داده تا در این خصوص استعلام های لازم صورت پذیرد.