گروه ها

 

 

گروههای آموزشی

 

 


 

گروه
مقطع
مدیر گروه
نشانی پست الکترونیک گروه
مدیریت آموزشی ارشد دکتر زمانی مقدم afz810@gmail.com
مدیریت آموزشی دکتری دکتر نادرقلی قورچیان naghourchian@yahoo.com
مدیریت صنعتی ارشد و دکتری دکتر طلوعی اشلقی toloie@gmail.com
       
مدیریت اجرایی ارشد دکتر حسین وظیفه‌دوست vazifehdust@yahoo.com
       
مدیریت بازرگانی ارشد و دکتری دکتر حمدی hamdi_karim1@yahoo.com
       
مدیریت دولتی ارشد و دکتری دکتر نجف بیگی rezanajafbagy@yahoo.com
مدیریت امور فرهنگی ارشد دکتر عزیز آبادی فراهانی f_farahany@yahoo.com      
مدیریت امور فرهنگی دکتری دکتر نیکومرام nikomaram@srbiau.ac.ir
مدیریت شهری ارشد دکتر علی اکبر رضائی dr.rezaei50@yahoo.com
مدیریت رسانه دکتری دکتر علی‌اکبر فرهنگی dr-aafarhangi@yahoo.com
مدیریت تکنولوژی ارشد و دکتری دکتر رادفر radfar@gmail.com
مدیریت فناوری اطلاعات ارشد و دکتری دکتر البرزی mahmood_alborzi@yahoo.com
مدیریت آموزش عالی دکتری دکتر نادرقلی قورچیان naghourchian@yahoo.com
مدیریت مالی ارشد دکتر حمیدرضا وکیلی‌فرد vakilifard.phd@gmail.com
       
مدیریت کارافرینی – کسب و کار
بهسازی و آموزش منابع انسانی
کلرشناسی ارشد دکترحمیده رشادت‌جو reshadatjoohamideh@gmail.com
اقتصاد ارشد و دکتری دکتر فرهاد غفاری farhad.ghaffari@yahoo.com
حسابداری ارشد دکتر حمیدرضا وکیلی‌فرد vakilifard.phd@gmail.com
مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی دکتری دکتر هاشم نیکومرام nikomaram@srbiau.ac.ir
مدیریت صنایع مبلمان و طراحی دکوراسیون کارشناسی