برد آموزشی


ارتباط با اداره آموزش دانشکده از طریق پست الکترونیک: management.students92@yahoo.com
/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏

قابل توجه دانشجویان ذیل جهت تکمیل و بروزرسانی اطلاعات دانشجویی خود حداکثر تا تاریخ ۲۵/‏۰۲/‏۹۸‬ وارد پروفایل شخصی خود به نشانی http://std.srbiau.ac.ir/ مراجعه نمایند .

لیست دانشجویان تکمیل نشده

/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏
 
 
 
 
 
/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏
 
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷

محل برگزاری امتحان جامع کتبی دانشکده مدیریت و اقتصاد ساختمان علوم پایه است

زمان برگزاری امتحان جامع کتبی دانشکده مدیریت و اقتصاد از روز شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ دی ماه ۹۷ به روز دوشنبه و سه شنبه ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۹۷ انتقال یافته است

با این ترتیب امتحان جامع شفاهی نیز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۹۷ برگزار می گردد.

/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏

زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال اول ۹۸ - ۹۷ واقع در مسجد امام علی (ع)

برنامه زمانبندی امتحان جامع گروه مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی و مدیریت بازرگانی و کارافرینی در نیمسال اول ۹۸-۹۷

منابع امتحان جامع درس حقوق مالی در بازار پول و سرمایه آقای دکتر مهدی منتظر رشته مالی در مقطع دکتری تخصصی

منابع امتحان جامع درس حقوق مالی در بنگاه های اقتصادی اقای دکتر مهدی منتظر رشته مالی در مقطع دکتری تخصصی

منابع امتحان جامع درس مالی بین المللی در بنگاه های اقتصادی اقای دکتر مهدی منتظر رشته مالی در مقطع دکتری تخصصی

/ ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ /
 
 
 
 
 
بخشنامه دروس جبرانی دانشجویان متقاضی امتحان جامع

درخصوص دستورالعمل تخفیف شهریه دو دانشجویی و مهلت زمان دریافت

فرم مرخصی اساتید

دستورالعمل نقل و انتقال دانشجویان

اطلاعیه: قابل توجه کلیه دانشجویانی که مدرک مقطع کارشناسی آنها از دانشگاه پیام نور می باشد

اطلاعیه مهم امور مشمولین

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکتری

اطلاعیه مهم در خصوص امور فارغ التحصیلی

مدارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجوی همزمان دانشگاه آزاد اسلامی

حدنصاب نمره قابل قبول زبان جهت دانشجویان مقطع دکتری

اطلاعیه در خصوص حذف پزشکی

جستجوی برنامه درسی رشته ها و دریافت فایل سرفصل


جستجوی آدرس و تلفن تماس واحدها