برد آموزشی


ارتباط با اداره آموزش دانشکده از طریق پست الکترونیک: management.students92@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
بخشنامه دروس جبرانی دانشجویان متقاضی امتحان جامع

درخصوص دستورالعمل تخفیف شهریه دو دانشجویی و مهلت زمان دریافت

فرم مرخصی اساتید

دستورالعمل نقل و انتقال دانشجویان

اطلاعیه: قابل توجه کلیه دانشجویانی که مدرک مقطع کارشناسی آنها از دانشگاه پیام نور می باشد

اطلاعیه مهم امور مشمولین

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکتری

اطلاعیه مهم در خصوص امور فارغ التحصیلی

مدارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجوی همزمان دانشگاه آزاد اسلامی

حدنصاب نمره قابل قبول زبان جهت دانشجویان مقطع دکتری

اطلاعیه در خصوص حذف پزشکی

جستجوی برنامه درسی رشته ها و دریافت فایل سرفصل


جستجوی آدرس و تلفن تماس واحدها